SSK Ve Görevleri

Günümüzde birçok devlet sosyal devlet anlayışına göre idare edilmektedir. Bu ülkelerden biriside ülkemizdir. Ülkemizde birçok insan tarafından sosyal haklar, yükümlülükler ve özgürlükler konusunda insanlar bilgi eksikliği çekmektedir.

Bir sosyal devlette her vatandaşa belli haklar ve görevler verilmektedir. Bu haklardan bazıları sağlık, güvenlik, ekonomik ve özgürlük gibidir. Ülkemizde vatandaşların sağlık hizmetleri ile ilgili yararlanabilmesi için ssk yani sosyal sağlık kurumu kurulmuştur. Bu kurum aracılığı ile insanlara sağlık sorunları ile ilgili yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.

sgk
sgk

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan bir diğer kuruluş ise sgk’dır. SGK’nın amacı ise sosyal güvenlik kuruluşları arasında kamusal alanda idari organizasyonları yapmaktır. Bir diğer görevi ise ulusal kalkınma stratejileri ve politikaları doğrultusunda sosyal güvenlik politikaları uygulamak; kalkınmayı sağlamak ve geliştirmektir.

Ülkemizde birçok insan tarafından merak edilen bir diğer konu ise edevlet politikasıdır. E-devletin ilk amacı halkın ve devletin iletişimini hızlı ve etkili kılmaktır. İnsanların görevlerini ve haklarını hızlı bir şekilde yerine getirmesine ve kullanmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu konular ile ilgili ayrıntılı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.