Engelli haklarını korumalıyız

Türk hukukunda engelli kavramı; “doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık olarak %12’sini engelliler oluşturmaktadır. Genele vurulduğunda bu oran az gibi görünse de yerine getirilmesi gereken hizmetler düşünüldüğünde azımsanamayacak kadar çoktur. Çoğunluğu merkez alan düşünce yapısı nedeniyle, engelli olmayanların engelli olanlara bakış açısı ne yazık ki “anormal”den öteye geçememektedir. Oysaki, engellileri, bir şekilde kategorize etmeden salt insan olarak görebilirsek durumu tersine çevirebiliriz.

engelliler hakkında
engelliler hakkında

engellilerin yasal haklarına bakacak olursak; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 1975’te alınan bir takım kararlar vardır: Engelliler, engelli olmayanların sahip oldukları tüm medeni ve siyasi haklara; tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi haklarına; ekonomik, sosyal güvenlik ve düzgün hayat standardı haklarına; aileleriyle veya yakınlarıyla birlikte yaşama ve her türlü sosyal, yaratıcı ve eğlendirici faaliyete katılma hakkına sahiptirler.

engelliler hakkında bilgilerimiz ve engelliler için yapılan hizmetler bu anlamda çok kısıtlıdır. Devletin, sağlık, eğitim gibi hizmetleri sağlama görevi engelliler söz konusu olduğu zaman bir lütuf olarak görülmektedir. Temel hakları bu şekilde görüldüğü ve yeterli istihdam da sağlanmadığı için sosyal izolasyona maruz kalmaktadırlar.

Bu da, toplum hayatında yeterince yer almadıklarından ötürü, engelli olmayan insanların engelli olanlara yabancılaşmasına neden olur. Bunun önüne geçmede, devletin, sivil toplum örgütlerinin ve özellikle görsel ve yazılı medyanın büyük önemi vardır. Engelliler hakkında bilgi edinmek isteyenlerin ve özellikle engelli olanların birbirleriyle iletişime geçebilecekleri platformlar oluşturmak –internet siteleri vs.- bu bağlamda yararlı olacaktır.

İnternet üzerinde bir takım engelliler sitesi bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinciyle kurduğumuz bu sitede, engelli vatandaşlarımızın soru/sorun ve önerilerini ya da engelliler hakkında öğrenmek istediğiniz konuları güvenilir bir biçimde  bulabilirsiniz.

3 comments

  1. İki yıl önce geçirdiğim bir trafik kazası sonucu. Ayaklarımı kaybettim. Ve devlet bana her türlü desteği sağladı. Böyle mutlu olmayı da öğrendim artık.

  2. Bence artık ülkemizde engellilere karşı daha iyi bir tavır ve daha güzel imkanlar sağlanmaktadır. Bunlar tam olarak resmiyete geçmiş işlemlerle, tam anlamıyla gerçekleştirilemese de halkın bu konuda bilinçli olduğunu düşünüyorum.

  3. Okullarda, resmi kurumlarda uygulanan 1000 plastik kapağa 1 tekerlek kampanyaları ve bu olayın küçücük çocuklar tarafından bile uygulanması, büyük rehabet görmesi bence birşeylerin farkına varıldığnın ifadesidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.